Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 68/2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΗ5Α46907Θ-ΤΙΘ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 68/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 21/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/04/2023 13:21:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗ5Α46907Θ-ΤΙΘ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου