Π8ΘΕΗΔ2-2023 – ΑΔΑ: ΨΗ2Υ46907Θ-Ξ39

Θέμα: Π8ΘΕΗΔ2-2023
Ημερομηνία: 13/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/04/2023 15:01:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗ2Υ46907Θ-Ξ39
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου