Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια του είδους: «ΣΑΚΟΣ ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ 90-100mm ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ», για τις ανάγκες του Γ.Ν Χαλκίδας. – ΑΔΑ: ΨΙ2Ψ46907Θ-ΣΡΘ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια του είδους: «ΣΑΚΟΣ ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ 90-100mm ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ», για τις ανάγκες του Γ.Ν Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 20/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/04/2023 13:57:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙ2Ψ46907Θ-ΣΡΘ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου