Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 430/2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΦΚ246907Θ-ΓΧΞ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 430/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 27/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/04/2023 11:51:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΚ246907Θ-ΓΧΞ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου