ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ – ΑΔΑ: ΨΕΩΔ46907Θ-4ΟΟ

Θέμα: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Ημερομηνία: 13/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/04/2023 09:42:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΩΔ46907Θ-4ΟΟ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου