ΧΕ-503 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1047/2022 – ΑΔΑ: ΨΕΗΠ46907Θ-4ΛΠ

Θέμα: ΧΕ-503 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1047/2022
Ημερομηνία: 11/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/11/2023 12:29:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΗΠ46907Θ-4ΛΠ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου