Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 281/2023 πράξη. – ΑΔΑ: Ψ8ΞΠ46907Θ-ΔΞ8

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 281/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 12/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/04/2023 09:08:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ8ΞΠ46907Θ-ΔΞ8
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου