Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: Ψ8ΦΛ46907Θ-ΛΡΝ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 28/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/04/2023 09:41:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ8ΦΛ46907Θ-ΛΡΝ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου