Εγκατάσταση βάνας στην κεντρική παροχή νερού της αποσκλήρυνσης (αποκατάσταση των διαρροών από τις σωλήνες PVC 16atm Φ110 και εγκατάσταση κεντρικής βάνας πεταλούδας στην είσοδο της παροχής αποσκλήρυνσης) – ΑΔΑ: Ψ89246907Θ-Η5Π

Θέμα: Εγκατάσταση βάνας στην κεντρική παροχή νερού της αποσκλήρυνσης (αποκατάσταση των διαρροών από τις σωλήνες PVC 16atm Φ110 και εγκατάσταση κεντρικής βάνας πεταλούδας στην είσοδο της παροχής αποσκλήρυνσης)
Ημερομηνία: 12/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/04/2023 12:34:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ89246907Θ-Η5Π
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου