Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 69/2023 πράξη. – ΑΔΑ: Ψ7Δ946907Θ-ΚΣ5

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 69/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 26/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/04/2023 10:56:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7Δ946907Θ-ΚΣ5
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου