ΧΕ-518 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1047/2022 – ΑΔΑ: Ψ78146907Θ-Δ90

Θέμα: ΧΕ-518 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1047/2022
Ημερομηνία: 12/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/05/2023 08:18:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ78146907Θ-Δ90
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου