Π8Θ11-2023 – ΑΔΑ: Ψ70Π46907Θ-28Π

Θέμα: Π8Θ11-2023
Ημερομηνία: 19/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/04/2023 14:30:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ70Π46907Θ-28Π
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου