Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 60/2023 πράξη. – ΑΔΑ: Ψ6Ο246907Θ-ΥΓ2

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 60/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 12/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/04/2023 09:40:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6Ο246907Θ-ΥΓ2
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου