ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ SMALL – ΑΔΑ: Ψ5Κ846907Θ-ΖΤ3

Θέμα: ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ SMALL
Ημερομηνία: 05/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/04/2023 12:02:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5Κ846907Θ-ΖΤ3
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου