ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EUROBANK – ΑΔΑ: Ψ48Θ46907Θ-8ΞΤ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EUROBANK
Ημερομηνία: 07/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/04/2023 09:37:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ48Θ46907Θ-8ΞΤ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου