ΧΕ-563 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ Ε.Σ.Υ. ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 ( ΝΕΟΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΙ ) – ΑΔΑ: Ψ42Η46907Θ-ΧΕ5

Θέμα: ΧΕ-563 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ Ε.Σ.Υ. ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 ( ΝΕΟΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΙ )
Ημερομηνία: 28/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/05/2023 10:18:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ42Η46907Θ-ΧΕ5
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου