ΧΕ-511 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΠΡΟΘΗΚΕΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: Ψ3ΩΕ46907Θ-Γ84

Θέμα: ΧΕ-511 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΠΡΟΘΗΚΕΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 12/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/05/2023 09:38:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3ΩΕ46907Θ-Γ84
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου