Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.63 /2023 πράξη. – ΑΔΑ: Ψ2Σ746907Θ-Π6Ξ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.63 /2023 πράξη.
Ημερομηνία: 20/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/04/2023 12:40:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ2Σ746907Θ-Π6Ξ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου