Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 97/2023 πράξη. – ΑΔΑ: Ψ2Φ946907Θ-8ΤΦ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 97/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 24/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/04/2023 09:38:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ2Φ946907Θ-8ΤΦ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου