Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια του είδους: «ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ», «ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΑΣΘΕΝΟΥΣ», για τις ανάγκες του Γ.Ν Χαλκίδας. – ΑΔΑ: Ψ2ΧΩ46907Θ-ΔΟΕ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια του είδους: «ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ»,
«ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΑΣΘΕΝΟΥΣ», για τις ανάγκες του Γ.Ν Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 20/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/04/2023 15:06:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ2ΧΩ46907Θ-ΔΟΕ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου