ΧΕ-484 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1066/2022 – ΑΔΑ: Ψ1Γ946907Θ-ΝΤΜ

Θέμα: ΧΕ-484 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1066/2022
Ημερομηνία: 10/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/05/2023 09:42:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1Γ946907Θ-ΝΤΜ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου