Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΡΑΦΙΕΡΕΣ(DEXION) » για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: Ψ1ΑΡ46907Θ-ΜΒΡ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΡΑΦΙΕΡΕΣ(DEXION) » για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 27/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/04/2023 08:50:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1ΑΡ46907Θ-ΜΒΡ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου