Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 792/2023 πράξη. – ΑΔΑ: Ψ13Γ46907Θ-ΓΤΑ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 792/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 11/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/04/2023 09:23:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ13Γ46907Θ-ΓΤΑ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου