Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 582/2023 πράξης. – ΑΔΑ: Ψ0ΖΒ46907Θ-ΔΤΒ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 582/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 03/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/04/2023 13:15:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0ΖΒ46907Θ-ΔΤΒ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου