Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ MICROLIFE WATCH BR OFFICE ΤΩΝ Τ.Ε.Ι» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: Ψ0ΒΖ46907Θ-Β68

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ MICROLIFE WATCH BR OFFICE ΤΩΝ Τ.Ε.Ι» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 27/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/04/2023 08:31:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0ΒΖ46907Θ-Β68
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου