Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ BIPAP RESMED » για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: ΩΖΔ846907Θ-ΗΒΞ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ BIPAP RESMED » για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 27/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/04/2023 08:43:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖΔ846907Θ-ΗΒΞ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου