Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια του είδους: «ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΑ», για τις ανάγκες του Γ.Ν Χαλκίδας. – ΑΔΑ: ΩΝΓΧ46907Θ-4ΜΙ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια του είδους: «ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΑ», για τις ανάγκες του Γ.Ν Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 21/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/04/2023 08:20:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝΓΧ46907Θ-4ΜΙ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου