Π8ΘΕΗΔ8-2023 – ΑΔΑ: ΩΜΖΔ46907Θ-9Ο2

Θέμα: Π8ΘΕΗΔ8-2023
Ημερομηνία: 26/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/04/2023 08:13:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜΖΔ46907Θ-9Ο2
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου