ΧΕ-482 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1054/2022 – ΑΔΑ: ΩΜΥΝ46907Θ-ΨΞΥ

Θέμα: ΧΕ-482 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1054/2022
Ημερομηνία: 10/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/04/2023 13:19:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜΥΝ46907Θ-ΨΞΥ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου