Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 816/2023 πράξης. – ΑΔΑ: ΩΧΔΥ46907Θ-8ΤΟ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 816/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 12/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/04/2023 14:50:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧΔΥ46907Θ-8ΤΟ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου