ΧΕ-472 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4850/2021 Αρθ.85 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 31/23-12-2021 Θ11, ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2002/2022 ) – ΑΔΑ: Ω8Β346907Θ-4ΗΠ

Θέμα: ΧΕ-472 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4850/2021 Αρθ.85 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 31/23-12-2021 Θ11, ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2002/2022 )
Ημερομηνία: 10/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/04/2023 09:40:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω8Β346907Θ-4ΗΠ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου