Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 47/2023 πράξη. – ΑΔΑ: Ω8ΜΔ46907Θ-ΨΘΡ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 47/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 19/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/04/2023 14:28:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω8ΜΔ46907Θ-ΨΘΡ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου