Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ GLOSAIR» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 9ΥΨΕ46907Θ-ΨΞΟ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ GLOSAIR» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 24/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/04/2023 13:45:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΥΨΕ46907Θ-ΨΞΟ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου