Π8ΘΕΗΔ11-2023 – ΑΔΑ: 9ΒΞΥ46907Θ-96Υ

Θέμα: Π8ΘΕΗΔ11-2023
Ημερομηνία: 19/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/04/2023 14:48:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΒΞΥ46907Θ-96Υ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου