Αποδοχή παραίτησης ειδικευόμενου ιατρού – ΑΔΑ: 9ΒΑ046907Θ-3Ι6

Θέμα: Αποδοχή παραίτησης ειδικευόμενου ιατρού
Ημερομηνία: 18/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 18/04/2023 14:02:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΒΑ046907Θ-3Ι6
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου