Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 74/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 9ΣΓΝ46907Θ-ΛΑ4

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 74/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 04/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/04/2023 12:03:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΣΓΝ46907Θ-ΛΑ4
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου