Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 337/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 9Ρ8046907Θ-ΙΝΘ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 337/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 05/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/04/2023 11:01:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ρ8046907Θ-ΙΝΘ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου