Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 109/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 9Ρ7Ψ46907Θ-Ω3Ν

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 109/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 03/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/04/2023 13:04:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ρ7Ψ46907Θ-Ω3Ν
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου