Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 403/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 9ΨΣΡ46907Θ-5ΑΠ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 403/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 27/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/04/2023 14:56:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΨΣΡ46907Θ-5ΑΠ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου