Π8Θ7-2023 – ΑΔΑ: 9Ψ7Χ46907Θ-21Υ

Θέμα: Π8Θ7-2023
Ημερομηνία: 18/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/04/2023 14:28:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ψ7Χ46907Θ-21Υ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου