Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην Προσωρινή Αναπληρώτρια Διοικήτρια του Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – Γ.Ν. – Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥΓ.Ν. – Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ, με αρμοδιότητα στην Α.Ο.Μ. ΚΥΜΗ, Δαριβέρη Ιωάννα – ΑΔΑ: 9ΠΟΞ46907Θ-ΩΧΘ

Θέμα: Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην Προσωρινή Αναπληρώτρια Διοικήτρια του Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – Γ.Ν. – Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥΓ.Ν. – Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ, με αρμοδιότητα στην Α.Ο.Μ. ΚΥΜΗ, Δαριβέρη Ιωάννα
Ημερομηνία: 18/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 18/04/2023 11:38:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΠΟΞ46907Θ-ΩΧΘ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου