Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 68/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 9Π8Α46907Θ-Θ11

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 68/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 24/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/04/2023 09:36:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Π8Α46907Θ-Θ11
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου