ΧΕ-467 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 343/2022 – ΑΔΑ: 9ΜΝΥ46907Θ-27Ρ

Θέμα: ΧΕ-467 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 343/2022
Ημερομηνία: 07/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/04/2023 13:18:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΜΝΥ46907Θ-27Ρ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου