Π8Θ19-2023 – ΑΔΑ: 9ΚΧ746907Θ-ΒΡΩ

Θέμα: Π8Θ19-2023
Ημερομηνία: 19/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/04/2023 13:37:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΚΧ746907Θ-ΒΡΩ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου