ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΡΕΒΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ, 2 ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ, ΒΙΝΤΕΟΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ – ΑΔΑ: 9ΗΒΗ46907Θ-2ΨΟ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΡΕΒΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ, 2 ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ, ΒΙΝΤΕΟΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ
Ημερομηνία: 27/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/04/2023 14:50:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΗΒΗ46907Θ-2ΨΟ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου