ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΝΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ – ΑΔΑ: 9ΙΟ646907Θ-ΗΨ1

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΝΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ
Ημερομηνία: 11/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/04/2023 11:22:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΙΟ646907Θ-ΗΨ1
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου