ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΓΙΑ TROCAR & ΓΙΑ HASSON – ΑΔΑ: 9ΙΗΓ46907Θ-Ν12

Θέμα: ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΓΙΑ TROCAR & ΓΙΑ HASSON
Ημερομηνία: 19/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/04/2023 15:21:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΙΗΓ46907Θ-Ν12
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου