Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΣΥΣΚΕΥΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ 2WAY» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 9ΦΠΧ46907Θ-3Ν3

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΣΥΣΚΕΥΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ 2WAY» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 26/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/04/2023 15:02:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΦΠΧ46907Θ-3Ν3
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου