Π8Θ1-2023 – ΑΔΑ: 9ΕΨΒ46907Θ-Ρ4Φ

Θέμα: Π8Θ1-2023
Ημερομηνία: 20/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/04/2023 09:25:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΕΨΒ46907Θ-Ρ4Φ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου