Π8Θ15-2023 – ΑΔΑ: 9ΧΞΡ46907Θ-4ΒΣ

Θέμα: Π8Θ15-2023
Ημερομηνία: 20/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/04/2023 13:09:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΧΞΡ46907Θ-4ΒΣ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου